Služby

Kdy například mohu pomoci:

 • v tíživé situaci v osobním, rodinném či pracovním životě
 • při potížích v mezilidské komunikaci a sociálním vystupování
 • při potřebě hlubšího sebepoznání a dalšího osobnostního růstu
 • u zdravotních problémů, pokud ovlivňují psychické zdraví
 • při traumatizaci jakéhokoli typu 
 • při konkrétních psychických obtížích:
  • úzkostné stavy
  • poruchy nálady
  • posttraumatická stresová porucha
  • psychosomatické obtíže apod.
 • s některými tématy týkajícími se dětí:
  • řešení výchovných otázek
  • úzkosti
  • problémy ve vrstevnických vztazích
  • problematika dospívání a adolescentní krize

Služby psychologa

 • psychoterapie
 • psychologické poradenství
 • krizová intervence
 • metoda TRE –  pro zbavení se napětí, stresu, traumatu prací přes tělo     

Profesionální a lidský přístup

Ve své práci propojuji dlouholeté vzdělání a praktickou zkušenost s respektujícím přístupem ke každému jednotlivci.