Metoda TRE

Základní principy metody TRE®

 • TRE® (Tension and Trauma Release Exercise) je série jednoduchých cviků, které bezpečně aktivují přirozený ozdravný reflex našeho těla
 • https://traumaprevention.com – oficiální stránky metody TRE®
 • Cvičení uvolňující napětí a trauma (nebo TRE®) je založeno na základní myšlence, podpořené výzkumy, že stres a trauma mají komponenty jak psychologické, tak fyzické. Přítomnost pravidelného většího množství stresu a napětí, případně prožití traumatické události, mohou vést k nerovnováze v našem nervovém systému a následně k neadekvátním reakcím organismu na příští stresové situace. Stresující zážitky spouští v našem těle složité hormonální reakce, zároveň vyvolají hlubokou svalovou tenzi, která v ohrožující situaci podporuje organismus, aby událost přežil (jedná se o součást biologické reakce – boj, útěk či zmrznutí). Po prožití takové události či sledu událostí je vhodné nastřádané napětí uvolnit. Pokud tak nečiníme, může docházet k  jeho městnání, vytvoření fyzické bolesti, svalových blokád či posttraumatické stresové poruše. 
 • TRE® je inovativní série cvičení, která pomáhají tělu uvolňovat hluboké svalové vzorce napětí vznikající při stresu, šoku či traumatické zkušenosti.
 • Stejně jako většina ostatních živočišných druhů, i lidé mají v sobě geneticky zakódovanou schopnost vypořádat se s náročnou událostí. Tato schopnost je součástí naší instinktivní výbavy, jedná se o reflex, který je řízen z oblasti mozkového kmene. Říši zvířat je však tento instinkt snáz dostupnější. U většiny lidí tento reflex oslábl, až vyhasl. Zvířata poté, co prožijí i extrémní, život ohrožující situace, zcela přirozeně následně vybijí nashromážděnou přebytečnou stresovou energii, resp. automaticky aktivují tzv. neurogenní třes.  Organismus zvířete se díky této vibraci přirozeně zotaví a pokračuje dál v životě bez jakýchkoli následků. Napětí se v jejich těle neshromažďuje, nedochází k bolesti ani  symptomům posttraumatické poruchy. U lidí je možné tento reflex oživit/aktivovat.
 • Dr. Davidu Bercelimu, zakladateli metody, se systematickým studiem traumatických reakcí napřič kulturami, způsobenými válkou či politickým a domácím násilím, podařilo najít sérii specifických svalových kontrakcí způsobených stresem. Navrhl a dlouhodobě testoval cvičení k uvolnění tohoto hlubokého napětí.
 • Díky specifickým cvikům se bezpečně aktivuje přirozený a vrozený reflex třesu/vibrací/chvění, tzv. neurogenní třes, který uvolňuje svalové napětí a uklidňuje nervový systém. Aktivací tohoto vrozeného reflexu v bezpečném prostředí je tělu umožněno se vracet zpět do stavu rovnováhy.
 • Tento terapeutický třes navozený TRE® cvičením je reflexivní reakcí, není prováděn záměrně (tzn. vůlí), zároveň ale člověk může proces podle potřeby regulovat, ovládat míru a intenzitu vibrací. Člověk při vibraci rozhodně nijak neztrácí vědomí ani nezažívá jiné nestandardní prožitky. Celý proces je velmi bezpečný a pod kontrolou vědomí a mysli. Zároveň v úvodních setkáních probíhá pod dozorem lektora.
 • Svalové vibrace navozené TRE® jsou obecně prožívány jako příjemně a uklidňující. Po provedení TRE® mnoho lidí referuje pocity klidu a pohody.
 • TRE® pomohlo mnoha tisícům lidí po celém světě.
 • TRE® je nástroj, který, jakmile se jej klient naučí, může být používán nezávisle na lektorovi podle potřeby po celý život. Takto lze neustále podporovat svoje duševní i fyzické zdraví a preventivně se tak bránit nejrůznějším neduhům i nemocem vznikajícím z nadmíry napětí a stresu v těle.
 • Neurogenní třes/vibrace svalů zvyšují odolnost těla, protože způsobují hlubokou relaxaci, která přirozeně snižuje hladinu stresu

Využití metody TRE®

 • TRE® velmi dobře slouží pro zmírnění dopadů každodenního stresu (náročné situace v práci, vztazích atd.), i jednorázové psychicky či fyzicky traumatizující události nebo náročných životních etap. Při opakovaných či dávnějších traumatech je výborným doplňkem běžné psychoterapie, která cílí víc na myšlenky a emoce. TRE uvolňuje tělo a jeho chronické blokády.
 • TRE® je k zotavení ze stresu a rozličných posttraumatických příznaků úspěšně používáno ve více než 60 zemích světa. Ucelené programy TRE jsou s úspěchem a celosvětově využívány v rozličných odvětvích: policie a hasiči, záchranná služba, armáda, mezinárodní korporace, neziskové organizace atd.

Konkrétní příklady využití TRE®

 • Redukuje problémy se spánkem (potíže usnout, časté či předčasné buzení se) – TRE® snižuje vnitřní napětí a uklidňuje přepjatý nervový systém.
 • Odstraňuje bolesti zad, svalů a kloubů, jelikož přirozeně uvolňuje mj. skupinu svalů iliopsoas a další chronické svalové kontrakce v těle.
 • Pomáhá v léčbě úzkostných stavů a nejrůznějších psychosomatických potíží, jelikož snižuje vnitřní napětí v těle.
 • Prevence syndromu vyhoření v náročných profesích – uvolňuje nashromážděné napětí z denního pracovního stresu. Vhodné pro záchranáře, hasiče, zdravotníky, učitele, psychology, sociální pracovníky, managery.
 • U sportovců – hluboká svalová relaxace uvolní svaly po náročných výkonech. Pomáhá regenerovat stará fyzická zranění.
 • Pomáhá ženám snižovat menstruační bolesti, připravit organismus pro těhotenství a uvolnit z těla zážitek komplikovaného porodu.
 • TRE® je vhodné pro každého, kdo je přetížený prací, potýká se se zvýšenými nároky na zvládání stresujících situací, obtížně se uvolňuje, objevují se u něho neadekvátní reakce-výbuchy hněvu, předrážděnost, úzkost, obavy, plačtivost, oslabená pozornost atd.

Pro koho TRE® není vhodné:

 • Stavy čerstvě po operaci, čerstvé jizvy. Čerstvá zlomenina, výron atd. Těhotenství. Epilepsie. Vážné psychické potíže (akutní psychotické stavy, těžká deprese atd.).
 • Opatrnost je potřeba při potížích se srdcem, krevním tlakem, hypo či hyperglykémii.
 • Proto účastník předem vyplňuje formulář o zdravotním stavu a event. konzultuje svůj zdravotní stav a vhodnost účasti na cvičení s lektorem nebo svým lékařem.

Role lektora

 • Hlavní úlohou lektora metody TRE® je vytvořit pro účastníky maximální pocit bezpečí, aby si mohli v klidu uvědomovat své tělo, vnímat jeho potřeby a limity.
 • Lektor v teoretickém úvodu zdůrazňuje koncept seberegulace, který následně opakovaně připomíná při jednotlivých cvicích. Seberegulace znamená, že při procesu TRE® provádíme cviky vždy v míře, která je pro organismus komfortní. Postupujeme pomalu, aby organismus stále setrvával v pocitu bezpečí. Cílem je, aby se každý účastník dobře osvojil schopnost regulovat svůj proces uvolňování napětí.
 • Pokud se začne dít cokoli, co by bylo klientovi méně příjemné, cvičení se přeruší nebo pozastaví.
 • Lektor má stálý přehled a kontakt se všemi účastníky, i proto jsou skupinky s malým počtem členů.
 • Lektor dbá na to, aby klienti měli dostatečný prostor pro integraci změn v jejich organismu.
 • V případě potřeby může lektor doporučit účastníkovi více skupinových či individuálních sezení.

Možnosti provedení metodou

 • Provedení metodou TRE individuálně (či ve dvojici): v průběhu třech setkání s odstupem 1-3 týdny. První setkání je na 2h, další pak 1-1,5h. 
 • Provedení metodou TRE skupinově: v průběhu dvou setkání s odstupem 2-3 týdny. Obě setkání v trvání 5hodin s 1 hodinovou pauzou.
 • Po provedení metodou má klient metodu už navždy pro sebe k dispozici a nepotřebuje pomoc lektora. (Konzultace jsou samozřejmě možné.)
 • Více informací poskytnu emailem nebo telefonicky. Viz odkaz Kontakt a info.

Reference

„Metoda TRE se stala důležitou součástí mého života. Pomáhá mi uvolnit napětí z každodenních stresových situací, které se mi dříve somatizovalo v pohybovém aparátu. Spolu s vyváženou stravou a pohybem mi metoda pomohla zlepšit kvalitu spánku a celkové se uvolnit. Mohu doporučit všem, kteří se city v napětí nebo procházejí stresovou zátěží.“ Lenka S.

 

„Metodu TRE mi doporučila moje psychoterapeutka pro uvolnění chronického i akutního stresu. Paní Dagmar Jakubská mi nejprve celou metodu a princip jejího fungování vysvětlila, poté se mnou prošla jednotlivé cviky a provedla mě celým procesem. TRE jsem se díky jejímu vedení naučila během tří sezení a nyní praktikuji doma kdykoliv je potřeba. TRE praktikuji pravidelně a cítím se vyrovnanější a odolnější vůči každodennímu stresu.“ Valentina V.

 

„Do programu TRE jsem měla to štěstí zavítat po dlouhém trápení s úzkostně-depresivní poruchou, několika periodami poruch příjmu potravy způsobeným následkem posttraumatické stresové poruchy. Uvolnění svalů „vyklepáním“ je nejúčinnější práce s tělem, jakou jsem kdy vyzkoušela v psychoterapeutické léčbě. Paní Jakubská k tomu všemu vytvořila naprosto bezpečné prostředí a krásně zpracovala i praktické informace a třeba i původ této léčby. Měla jsem pocit, že na prvním místě jsem při této terapii byla já a tímto paní Jakubské mnohokrát děkuji. Přeju Vám všem ten nádherný pocit, který přichází s prvním „vyklepáním“ díky uvolnění stresu zaseknutých ve Vašich svalech. Dodnes si vybavuju, jak krásně se po první terapii TRE spalo. Má terapie a léčba ten den nabrala úplně nový směr a TRE nyní doporučuji všem, kteří mají problémy s napětím a stresem, samozřejmě pod dozorem zkušeného vedoucího terapie. Ještě jednou děkuji za tuhle možnost.“ LS

„U Dagmar Jakubské jsem se před rokem naučila metodu TRE a od té doby občas zajdu na konzultaci, kdy sdílím své pokroky a prožitky a dostávám tipy, jak je možné postupovat dále. Při setkáních se cítím vždy velmi příjemně, líbí se mi jemný, plně respektující přístup a důraz na pocit bezpečí a komfortu, což mě inspiruje, abych si na tom sama taky dávala záležet. Každá konzultace mě motivuje metodu TRE pravidelně provádět. Zároveň je možné s Dagmar probrat témata, která aktuálně řeším a na která má myslím TRE pozitivní vliv.
Samotná metoda mi připadá skvělá, protože je velice jednoduchá, založená na jednoduchých principech, jak funguje tělo. Když se to člověk naučí, nepotřebuje už žádné pomůcky a není potřeba žádná další finanční investice; jen si najít pár minut čas. Chtěla jsem najít něco, co podpoří práci, kterou už léta dělám v rovině osobního rozvoje více méně na vědomé rovině – koučování obnášející práci s emocemi, mapování vnitřního světa, nevědomých vzorců chování atd. To vše má pro mě obrovský význam, ale poté, co jsem prošla několika náročnými životními změnami a otřesy během krátké doby, jsem cítila, že potřebuji i nějakou jinou podporu – něco, co jde víc do těla, do nějaké roviny, která možná ani není uchopitelná slovy a ani prožívání a rozklíčování různých emocí se té roviny možná tak úplně nedotkne. Bála jsem se, aby se ve mně i přes všechnu práci na sobě nevědomě neuložila křivda a bolest a abych se vnitřně neuzavřela. Nedá se změřit, jak moc se to podařilo díky TRE. :-) Ale rozhodně cítím, že mi to dělá moc dobře a že se po TRE vždy hodně zrelaxuju a jakoby víc dosednu do těla. Někdy při tom jdou ven emoce a jsem za to ráda. Když cítím napětí nebo mám za sebou něco emočně intenzivního, používám kromě vědomého zkoumání taky TRE a věřím, že to opravdu pomáhá, aby probíhající procesy prošly tak nějak celým člověkem a aby se nevytvářely nějaké bloky. Ale musím teda říct, že se to docela těžko popisuje, takže doporučuju vyzkoušet a nějakou dobu provádět, uvidíte sami. Nebo spíš ucítíte. ;-)Hanka D.
 

„S metodou TRE jsem se poprvé seznámila u mé psychoterapeutky. Když jsem si načetla něco více o této metodě, přišla mi velmi fascinující a chtěla jsem ji vyzkoušet. Překvapilo mě, jak rychle moje tělo začalo reagovat. TRE mi pomohlo při uvolňování stresu, a také si více uvědomovat svoje tělo a jeho potřeby.“ Simona M.

 

„O metodě TRE jsem poprvé slyšela od své psychoterapeutky. Velmi mě zaujala a tak po zjištění dalších informací jsem se rozhodla vyzkoušet ji jako terapii pro zvládání každodenního stresu. TRE zcela předčilo mé očekávání, již během pár dní mě zcela přestala bolet záda, večer jsem bez problém usínala a spala v klidu celou noc. Během dne se cítím klidná a vyrovnaná, případné stresové situace zvládám s nadhledem a bez emocí. Dnes TRE praktikuji pravidelně a s radostí objevuji její pozitivní dopad nejenom na moje tělo, ale i duši.“ Jana K.

 

„Metodu TRE jsem objevila v souvislosti se svoji zlomenou rukou, protože jsem hledala způsoby, jak ulevit své bolesti. Mgr. Jakubská mě s celým procesem podrobně seznámila a vše mi ukázala. Celou dobu byla neuvěřitelně trpělivá a ochotná. Metodu jsem zkoušela na celé tělo, ale nejvíce mě TRE pomohlo právě na rekondici mého zranění. Při pravidelném cvičení jsem pocítila úlevu a zlepšení. Mohu proto vřele doporučit.“ Pavla L