O MNĚ

O mně

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Soukromou praxi nemám vedenu jako zdravotnické zařízení, nemám smluvní vztah s pojišťovnami.

V průběhu počátečních let své pracovní dráhy jsem absolvovala mnoho odborných kurzů a seminářů nejprve se změřením na psychodiagnostiku, později na psychoterapii dětí a dospělých. V psychoterapeutické praxi nyní užívám přístup, který propojuje různé směry a techniky práce s emocemi, myslí a tělem, vždy podle individuálních potřeb klienta. Mým oblíbeným tématem vždy byly a jsou složité souvislosti těla a duše, tedy tzv. psychosomatika.  Pravidelně se účastním odborných konferencí a vzdělávacích akcí. Ve své práci využívám nejnovějších poznatků z neurobiologie a psychotraumatologie.

Především mě ale učí mí klienti. Jejich často spletité životní příběhy a složitý proces hledání „své“ cesty. 

V posledních letech se aktivně zabývám tématem traumatizace dětí a dospělých a možnostmi účinné terapie traumatu.

Svoji práci s klienty pravidelně superviduji.

Odborné vzdělávací akce v posledních letech:

od 1/2024 –  kurz Vývojové psychoterapie dětí a adolescentů – MUDr.Petr Pöthe, IPDAR

10/2023 – Strategie pro práci s traumatem (Expert strategies for working with traumatic memory) – Peter Levine, Bessel van der Kolk, Pat Ogden

4/2023 – Výběr z konference ESTD-AFTD, Brusel 2023 – Mgr. Hana Vojtová

2/ 2023 – asistence při prvním výcviku v TRE® terapii v Praze

3/ 2022 – účast na dalším modulu výcviku v TRE® terapii v Bratislavě jako jedna z asistentek lektorky Deva Laya Guleng                       (Švédsko)

3/ 2022  – školení v metodě ASSYST© – práce s lidmi s akutní stresovou reakcí nebo posttraumatickou stresovou poruchou

10/2021 – Sympozium rodinné terapie

10/2021 – 4.denní online workshop s Maggie Kline (USA) – expertka na trauma u dětí

9/2021  – účast na prvním modulu výcviku v TRE® terapii v Bratislavě jako jedna z asistentek lektorky Deva Laya Guleng                        (Švédsko)

5/2021  – Úvodní seminář Somatic-Experiencing (metoda užívaná pro léčbu traumatu)  

4/2021 –  Diagnostika a terapie disociativních poruch – Suzette Boon, PhD

11/2020  – Trauma, disociace, vztahová vazba a neurologie – Mgr. Hana Vojtová

Praxe

od 2024 dosud

externí spolupráce s Elenio, s.r.o

od 2021 dosud

externí spolupráce s klinikou Arleta IVF, s.r.o

od 2007 – 2019
částečný úvazek na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové
náplní práce byla především psychologická diagnostika dětí a dospívajících se somatickým či psychosomatickým onemocněním a psychologické poradenství a psychoterapie pro děti a rodiče
od 2009 – 2023
odborný garant  psychologické péče v NZZ při škole Prointepo v Hradci Králové.  Do r.2022  také pro Dětský rehabilitační stacionář v HK
od 2008 – dosud
působím jako lektor kvalifikačních kurzů pro učitele, asistenty pedagoga, osobní asistenty a pracovníky v sociálních službách. 
2006 – 2009
Nestátní zdravotnické zařízení při ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o v Hradci Králové – soukromé zařízení, které zajišťuje komplexní služby dětem s tělesným a kombinovaným postižením či zdravotním oslabením (dětská mozková obrna, autismus, mentální retardace, sy ADHD, epilepsie, další somatická onemocnění s různými komplikacemi)
– psychologické diagnostika dětí, odborná poradenská pomoc rodičům, pedagogickým pracovníkům a osobním asistentům, dále psychoterapeutická péče o děti a jejich rodiče
2000 – 2001
Tým klinických psychologů Krajské nemocnice Pardubice
pracovala jsem především jako psychodiagnostik dospělých na různých somatických odděleních, dále jsem poskytovala specifické a krizové intervence u lůžka i v ambulantním provozu a individuální psychoterapii dospělých

Milníky vzdělávání

1/2024 –  zahájen kurz Vývojové psychoterapie dětí a adolescentů – MUDr.Petr Pöthe, IPDAR

2/2022

dokončen dvouletý výcvik v metodě TRE®,  https://traumaprevention.com/

(lektorka Deva Laya Guleng) – metoda práce s tělem, pomáhá zbavit organismus traumat, stresu a napětí

12/2015

zvláštní odborná způsobilost v systematické psychoterapii
2005-2010
systematický akreditovaný výcvik v Gestalt terapii v Institutu pro Gestalt terapii v Praze, dokončen zkouškou v r.2015
od roku 2009
jsem registrovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog se specializací na děti i dospělé
2009
atestační zkouška k získání specializované způsobilosti v oboru Klinická psychologie
1995 – 2000
studium oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doplňující pedagogické studium – učitelská způsobilost pro předmět Psychologie
1990 -1994
gymnázium J.K. Tyla v Hradci Králové

Certifikáty: