Kontakt a ceník

Informace k objednání

Jedno sezení charakteru poradenství či terapie v trvání 55 minut stojí 1000kč.

Provedení metodou TRE – ceny dle délky sezení, domluva je individuální.


číslo účtu: 2401768474/2010


Platba buď přímo na místě po sezení v hotovosti anebo na uvedený účet předem či po sezení. 


Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami, pouze Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra (211) přispívá v r.2023 až 4000kč na „psychosomatickou konzultaci“ u klinického psychologa.

//www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/klinicka-psychologie-dospeli

  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv
  • přímá platba podporuje Vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • podstatně kratší čekací doby, než v psychologických ambulancích, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami

Pro objednání využívejte prosím emailové komunikace: dagmar.jakubska@seznam.cz

Telefonní hovory nejsem v průběhu dne většinou schopna realizovat.

Sezení je možné bez finanční náhrady zrušit 48 hodin před jeho konáním. Zrušení nejlépe formou sms zprávy. Při pozdějším zrušení schůzky klient hradí i zrušenou schůzku v obvyklé výši. Pokud jsou důvodem zrušení v době kratší, než která je domluvena, zvlášť závažné a nepředvídatelné okolnosti, je ohledně platby možná individuální domluva

Aktuálně je možné se hlásit přes email na skupinové nebo individuální provedení metodou TRE. Maximum účastníků ve skupině je 5. 

Nabízím provedení metodou TRE také pro zdravotníky, sociální pracovníky, psychology, terapeuty.

Poskytuji i konzultace online přes Zoom, Skype či messenger (ne však metodu TRE).

Kontakt

Adresa:

Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1, 503 00

Email:

dagmar.jakubska@seznam.cz

Telefon:

+420 777 819 645

Číslo účtu:

2401768474/2010

IČO:

76472370